Integritetspolicy

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kontaktformulär

Om du fyller i kontaktformuläret på vår webbplats så sparas ditt namn, din e-postadress och ditt meddelande.

Cookie-filer

Google Analytics använder huvudsakligen förstapartscookies för att rapportera besökarnas interaktioner.

Analys

Webbplatsen använder Google Analytics som kan spara:

  • IP-adress
  • Datum och tid för besöket
  • Tidzonskillnad från Greenwich Mean Time (GMT)
  • Innehållet i förfrågan (specifik sida)
  • Åtkomststatus / HTTP-statuskod
  • Mängden data som överförs
  • Den webbplats från vilken besöket kom
  • Webbläsare
  • Operativsystem och dess gränssnitt
  • Språk och version av webbläsarprogrammet

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du använder kontaktformuläret kommer ditt namn, din e-postadress och ditt meddelande att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta information om upplevda problem vid användande av webbplatsen.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har använt kontaktformuläret kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Kontaktinformation

Privatekonomin.se
Stockholm, Sverige
Kontaktformulär