Hem » Villkor

Villkor

De villkor och regler som följer styr användandet av Privatekonomin.se. Genom att använda webbtjänsten Privatekonomin.se godkänner och accepterar du dessa villkor och regler. Om du inte godkänner villkoren och reglerna i detta avtal ber vi dig att sluta använda denna tjänst.

1. Allmänna regler

Följande allmänna regler gäller på Privatekonomin.se:

  • Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från Privatekonomin.se utan tillstånd. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från denna webbplats.

2. Privatekonomin.se:s rättigheter och ansvar

Som ägare av webbplatsen Privatekonomin.se har Privatekonomin.se rättigheter av funktionella, säkerhetsmässiga och kommersiella skäl. Privatekonomin.se har alltid för avsikt att använda dessa rättigheter i enlighet med god sed.

Privatekonomin.se kan inte ställas till svars för om webbtjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerat som förväntat. Privatekonomin.se kan inte heller hållas ansvarig för eventuella problem eller skador som listade långivare, låneinstitut eller banker kan tänkas skapa.

  • Privatekonomin.se har alltid för avsikt att all information på webbplatsen skall vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, dock kan Privatekonomin.se inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad på webbplatsen. Allt agerande som du som användare företar dig utifrån information presenterad på denna webbplats är på ditt eget ansvar. Privatekonomin.se kan inte garantera att någon information är korrekt eller hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns på Privatekonomin.se.
  • Informationen på Privatekonomin.se är inte ämnad att uppfattas som rådgivning eller rekommendation oavsett om den avser produkter eller tjänster. All information som publiceras inom Privatekonomin.se och dess samarbetspartners skall ses som generell information i syfte att underlätta informationsökning för dig som användare. Vi rekommenderar dig därför att verifiera all information innan du genomför en ansökning.
  • Privatekonomin.se har rätt att skicka information om Privatekonomin.se och från Privatekonomin.se:s samarbetspartners samt kommersiella budskap till användarna via e-post, SMS, MMS och andra elektroniska kommunikationssätt. Dessa kan vara anpassade efter dina preferenser eller hur du svarar på vissa frågor.
  • Privatekonomin.se kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon av de företag som listas hos Privatekonomin.se. Om du vill meddela ett fel eller har några frågor var vänlig och kontakta oss.

3. Varumärken

Privatekonomin.se gör inte anspråk på att äga några av långivarnas, låneinstitutens eller bankernas varumärken vars produkter och tjänster är listade på Privatekonomin.se. Det gäller även andra publicister eller publikationers varumärken på denna webbplats.

4. Användaruppgifter

Privatekonomin.se är personuppgiftsansvarig. Kontaktinformation till Privatekonomin.se finns längst ner i användarvillkoren. Privatekonomin.se värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss i enlighet med de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

5. Cookies

Privatekonomin.se innehåller cookies. En cookie är en kort informationsfil som placeras i användarens dator. Privatekonomin.se använder i första hand cookies för att för att ge användaren tillgång till funktioner som att hantera val av annonsvisning. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies eller inte använda Privatekonomin.se:s webbtjänst.

6. Ändrade villkor

Privatekonomin.se har alltid rätt att ändra användarvillkoren på Privatekonomin.se om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Vi uppmanar användarna att gå in på användarvillkoren för att se om ev. ändringar gjorts. Genom att fortsätta använda Privatekonomin.se anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor.