Hur Kan Sambolagen Påverka Din Ekonomiska Situation?

I Sverige finns det väldigt många par som lever tillsammans i samboförhållanden. Givetvis så är just att flytta ihop ett av de större stegen i vilket förhållande som helst och det är mycket nya saker som man behöver beakta. Det gäller nu att komma överens, inte bara om inredning och dylikt utan också alla saker som gäller rent ekonomiskt och lagligt. Det är förmodligen många som inte helt har koll på hur allt fungerar rent lagligt sett.

Att tänka på

Man får t.ex. inse att samboende inte har det rättsliga skyddet som gifta besitter, alltså man ärver inte varandras egendom. Det betyder alltså om en i paret skulle gå bort så behåller den andra bara hälften av värdet på bostaden samt bohaget, förutsatt att ni båda inskaffat det för gemensamt bruk. Den andra halvan kommer då alltså gå till eventuella barn, alternativt till den avlidnes föräldrar eller syskon.

Om det däremot är den bortgångne partnern som köpt bostad och annat själv så går hela värdet till den avlidnes släkt, inte bara halva. Skulle denne då sakna nära stående släktingar så går arvet istället till Allmänna arvsfonden. Den kvarlevande sambon blir då ståendes utan.

Det är alltså att rekommendera att antingen gifta sig eller skriva testamente om man vill säkerställa ens partners rätt till arv om någon av dessa skulle gå bort. Tänk dock även på att om ni har barn så har barnen alltid rätt att kräva sin laglott, d.v.s den andelen som barnet alltid har rätt till i det fallet att dennes förälder gått bort.

Vid separation

Som sambo är man alltså en, i lagens syn, en fristående ekonomisk individ på de flesta planen. Det kan vara bra att ha som regel att varje partner står för sina egna skulder och ansvarar för sin egna personliga egendom. Detta torde underlätta saker och ting. Men om ni köper en bostad ihop och tar ett gemensamt lån så är båda parter skyldiga att återbetala. Om den ene inte skulle ha möjlighet att betala så kan långivaren kräva den andre på hela beloppet plus räntan. Det är också viktigt att båda står på det gemensamma kontot man sparar på då det underlättar att bevisa att båda parter har rätt till pengarna vid separation.

Flyttar ni in samtidigt i ett boende så har båda rätt till var sin hälft av boendet, oavsett vem som betalade och i vilken mån. Detta gäller även andra saker i hemmet såsom möbler, maskiner, inredning och dylikt. Allt det delas, enligt sambolagen, lika vid separation. Detta gäller dock inte saker som ej är en del av hemmet, såsom bil, båt eller finansiella instrument.

Så innan ni väljer att flytta in så kan det vara bra att läsa på lite om sambolagen och vilka företeelser som faktiskt gäller för ett ogift par som lever tillsammans. Det gör det lättare i framtiden och det finns mindre risk för eventuella konflikter.