Kan Du Leva Kontantfritt I Dagens Samhälle?

Sverige, och större delen av västvärlden har gått mer och mer mot ett kontantfritt samhälle. Vårt land är till och med väldigt unikt just i den grad som just vårt samhälle fungerar utan att ha så mycket kontanter i cirkulation.

Majoriteten av Sveriges konsumenter uppger att de klarar sig utan kontanter helt. I handeln så används ju nästan alltid antingen kontokort eller kreditkort. Trots detta så finns det i dagsläget grupper som står utanför det digitaliserade systemet för betalningar. Enligt undersökningar så är det 1milj svenskar som antingen inte har tillgång till digitala betalningslösningar eller helt enkelt föredrar användandet av kontanter. Det är dock inte många banker som faktiskt erbjuder kontanthantering. Därför har Riksbankskommittén motionerat för att större banker ska vara skyldiga att erbjuda kontanthantering till sina kunder.

Regeringen lade även nyligen fram ett förslag om krav på elektronisk betalning för att kunna få rut- och rotavdrag. De menar att en digital betalning (t.ex. Swish, bankid, kontokort etc.) är mycket lättare att kontrollera och därmed försvårar för skattefusk och annan ekonomisk brottslighet. Givetvis så pekar detta även ännu en gång på trenden bort från kontanter.

Riksbanken är väl medveten om den minskade tillgången och användningen till kontanter i Sverige och har därför börjat en utredning gällande möjligheten av en e-krona. Detta skulle alltså vara en elektronisk form av kronor som ska agera som ett komplement till kontanter. Skillnaden här är att dessa då skulle ges utav riksbanken precis som kontanter och inte vara bundet till ett bankkonto som bankkort är. Denna utredning tros vara färdig någon gång år 2019. Skulle man då förverkliga e-kronan så skulle Sverige bli först i världen med en nationell digital valuta, då även om digitala valutor såsom bitcoin och ethereum bl.a. varit väldigt populärt det senaste året så har ingen nation ännu implementerat något liknande.