Lär skolelever om privatekonomi!

I vårt samhälle handlas mer och mer på kredit och fakturor. Att besitta kunskaper om hur olika betalningssätt, räntor och skuldsättning fungerar är en nödvändighet för att klara vuxenlivet idag. Idag är många unga osäkra på grunderna inom dessa områden vilket behövs ändras för att de ska kunna ha en sund privatekonomi.

Stor kunskapsbrist

I en undersökning som Finansinspektionen gjorde under 2018 kunde man exempelvis se att runt var tredje person som var mellan 18 och 24 år saknar tillräckliga kunskaper om privatekonomi för att kunna flytta hemifrån. I en undersökning som Swedbank gjorde under början av 2018 såg man att nära hälften av ungdomar som var mellan 18 och 25 år saknade kunskap om hur deras ekonomi påverkas av de krediter och snabblån de tar.

Möjligheter och fällor

Krediter är en viktig del inom en fungerande samhällsekonomi. Det skapar arbetstillfällen, frigör kapital för företag och bidrar även till den gemensamma välfärden. Men att ha krediter ställer krav på att de som utnyttjar detta har grundläggande privatekonomiska kunskaper. Detta för att ha möjlighet att undvika att hamna i en skuldsituation som denne inte kan ta sig ur. Idag har vi en väldigt lånefinansierad konsumtion som är tillgänglig i princip överallt hela tiden.

Att få lära sig om privatekonomi och konsumenträtt ingår i den nya läroplanen för gymnasieelever som kom 2011. Men Intrums årliga rapport “European Consumer Payment Report” visar på att fler än varannan svensk ung vuxen mellan 18 och 24 år vill lära sig mer om privatekonomi på skoltid. Om vi ser till de undersökningar som gjordes 2018 av Finansinspektionen och Swedbank så ser man tydligt att behöver göras. Genom bättre undervisning kan att hindra unga från att hindra i svåra skuldsituationer och göra dom redo för att flytta tillen egen bostad. Vi har tidigare skrivit en artikel om appar som kan hjälpa dig att få koll på ekonomin. Den har du läsa här!